Weekly Mass! SYSTERIA Performance @ Skånes Konstförening

whatsapp-image-2019-01-13-at-18.04.51.jpeg(English Below)

“För frälsning, för förlåtelse, för glömskan och för välsignelsen av att vara obrydd. Blind och förtröstad.

 Varje dag, varje vecka, varje månad och varje år intar vi olika substanser som det vore en religiös rit. Vi intar både lagliga och av staten bestämda olagliga sådana. Vad vi intar skiljer sig åt från person till person.

Vi gör oss beroende av våra telefoner och annan elektronik. Vi gör oss beroende av tobak, alkohol, kaffe, socker, bekräftelse och tabletter på recept. Dom gör oss beroende. Det gör oss beroende.

 När vi ber om hjälp får vi tabletter i mängder. När vi ber om hjälp men sällan någon får tar vi till hjälp av något annat. Eller någon annan. Om än tillfälligt.

 Vi klarar oss inte själva. Vi klarar oss själva. Vi dör ensamma i våra små lägenheter med grannar runt om som inte kan våra namn. Vi kan heller inte deras namn. Ingen minns oss.

Systeria belyser dessa olika sociala- och religiösa mässor i sitt performance. 

“The weekly mass. Where people go to cope and continue breathing. To the land where we live without ourselves. But oh how the pitfalls keeps us coming.”

 Every day, every week, every month and every year we consume various substances as if they were religious rites. We consume both legal and illegal kinds. Our intake differs from one person to the next.

 We make ourselves dependent on our phones and other electronic products. We make ourselves dependent on tobacco, alcohol, coffee, sugar, reinsurance and prescription drugs. They makes us dependent. It makes us dependent. 

 When we beg for help we receive pills in abundance. When we beg for help but don’t receive any, when we find help in something else. Or someone else. Even if temporary. 

 We can not make it on our own. We can make it on our own. We die alone in our small apartments with surrounding neighbors who do not know our names. Whose names we do not know. Our faces are forgotten.  

 Systeria highlights these social and religious masses in their performance.

img_4257-1.jpg

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s